درس هيدروديناميك

 نام و عنوان درس                                      هيدروديناميك 

     مدرس                                              محمدرضا چمني

  تعداد واحد                                        3 واحد نظري

 

 

پيشگفتار                       مراجع                  فهرست مطالب

 

 

تكاليف

 

       ترم تحصيلي 92-1                                                    ترم تحصيلي 93-1

  ترم تحصيلي 94-1                                     ترم تحصيلي 95-1

  ترم تحصيلي 96-1                                    ترم تحصيلي 97-1

 

جدول نمره

 

 

پیش نیازها: 

مكانيك سيالات

هيدروليك

معادلات ديفرانسيل

 

سیاست نمره دهی: 

 جدول توزيع نمره

آزمون

نمره

مجموع

آزمون 1 (فصل‌ 1)

2/0

2/0

آزمون 2 (فصل‌هاي 2 - 4)

4/0

6/0

پايان ترم (تمام فصل‌ها)

9/0

15/0

آزمون‌هاي كلاس

3/0

18/0

تلاش در كلاس

2/0

20/0

 

زمان بندی کلاس: 

كلاس درس

 یکشنبه، سه شنبه، ساعت 11:00-12:30 

 

رفع اشکال

 شنبه، دوشنبه، ساعت 09:30-11:00 

 

 

 

Term: 
Fall 2017
Grade: 
Graduate

تحت نظارت وف بومی