زندگی نامه

مشخصات فردي

نام و نام خانوادگي:  محمدرضا چمني

آدرس محل كار:  اصفهان، دانشگاه صنعتي اصفهان، دانشكده مهندسي عمران، 83111-84156

تلفن:    33913831 (031)

فاكس: 33912700 (031)

پست الكترونيكي: mchamani@cc.iut.ac.ir

آدرس وب‌سايت: http:/chamani.iut.ac.ir/

 

 تحصيلات دانشگاهي

  • ليسانس مهندسي عمران، دانشگاه صنعتي اميركبير، خرداد 1364.
  • فوق‌ليسانس مهندسي عمران-گرايش هيدروليك، دانشگاه آلبرتا، كانادا، 1372.
  • دكتراي مهندسي عمران-گرايش هيدروليك، دانشگاه آلبرتا، كانادا، 1376.

 

 سوابق شغلي

  • مسئول هماهنگي مطالعات انتقال آب كوهرنگ، مهندسين مشاور زايند‌آب، 7/65 لغايت 9/66.
  • مسئول مطالعات فاز شناسائي طرح شبكه‌ي آبياري و زهكشي رودشت، مهندسين مشاور زايند‌آب، 2/65 لغايت 5/66.
  • مشاور سازمان احياگران توسعه‌ فارس در تهيه‌ي طرح‌هاي انتقال آب.
  • همكاري با شركت به‌آزمون آناهيتا در تهيه‌ي طرح زهكشي كارخانه‌ي فولاد تيام.

 

    سوابق آموزشي

  • كارشناس آموزش، سازمان سازندگي و آموزش وزارت نيرو، اصفهان، 13/9/1366 لغايت 31/5/1369.
  • استاديار، دانشكده مهندسي عمران، دانشگاه صنعتي اصفهان، 6/11/1376 لغايت 30/10/1384.
  • دانشيار، دانشكده مهندسي عمران، دانشگاه صنعتي اصفهان، 30/10/1384 تا كنون.

تحت نظارت وف ایرانی