اميرعبداللهيان، م.، چمني، م.ر.، و اصغري، ك. (1389)، ”افزايش سرعت همگرايي الگوريتم ژنتيك در بهينه‌سازي شبكه‌هاي انتقال آب“، پنجمين كنگرة ملي مهندسي عمران، دانشگاه فردوسي مشهد، 14-16 ارديبهشت.

خلاصه

شبكه­هاي آبرساني جزء پيچيده­ترين زيرساخت­هاي شهري هستند. با توجه به رشد فزاينده‌ي جمعيت و نياز روزافزون به مصرف آب، استفاده از روش­هاي مختلفي براي بهينه‌سازي شبكه­ها غيرقابل اجتناب است. تا به امروز روش‌هاي مختلفي براي بهينه­سازي شبكه­ها ارايه­شده­است كه روش­هاي تصادفي مانند الگوريتم ژنتيك تا به امروز بهينه‌ترين جواب­ها را ارائه كرده­است.

در اين تحقيق روش­هاي مختلف انتخاب شامل روش­های چرخ رولت، تورنامنت و رتبه­بندی و روش‌هاي تركيب شامل  تک نقطه­ای، دو و سه نقطه­ای، پراکنده براي بهينه­سازي قطر لوله­ها با استفاده از الگوريتم ژنتيك در شبكه­هاي توزيع آب به­كار برده شده­است. برای اين کار تابع هدف به صورت هزينه‌ي ساخت شبکه معرفي شده­است. قيود اعمال شده بر تابع هدف، محدوديت سرعت و فشار در اجزای سيستم شامل لوله­ها و گره‌ها است. در اين الگوريتم هر يك از لوله­هاي سيستم از دو قسمت با طول و قطر متغيير تشكيل شده­است كه در طي فرآيند بهينه­سازي مشخصات اين لوله­ها تعيبن مي‌گردد. با توجه به ماهيت غيرخطي رابطه‌هاي بين قطر لوله­ها و فشارها و سرعت­هاي موجود در اجزاي شبكه ازتلفيق دو برنامه شبيه­ساز جريان و بهينه­سازبرای طراحی استفاده شده­است. با مقايسه‌ي نتايج حاصله، بهترين نوع عملگرهای انتخاب و ترکيب براي بهينه­سازي اين سيستم­ها به ترتيب روش رقابتی و روش تک­نقطه­ای شناخته­شد. نتايج استفاده از اين دو عملگر در الگوريتم ژنتيک و همچنين معرفی کروموزم­های مجزا برای هريک از متغيرهای تصميم (طول و قطر لوله­ها)، سرعت همگرايي بالاتر و جواب­هاي بهينه­تري را نسبت به نتايج محققين گذشته نشان مي­دهد. با توجه به اينكه در اين تحقيق قيد سرعت نيز علاوه بر قيد فشار بر اجزاي شبكه طي فرآيند بهينه­سازي اعمال­شده­است، شبكه‌ي بدست آمده قابليت اطمينان بالاتری نيز دارد.

Conference Papers
ماه: 
May
سال: 
2010

تحت نظارت وف ایرانی