رحمانی، ع.ع.، نوید، م.ن.، و چمني، م.ر. (1396)، ”شبیه‌سازی عددی موج منظم در نرم‌افزار OpenFoam با استفاده از حلگر OLAFOAM“، شانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران، دانشگاه محقق اردبیلی، 15-16 شهریور.

خلاصه

باتوجه به استفاده روزافزون از مدلهای عددی در شبیه‌سازی فرآیندهای دریایی، در این پژوهش به مدلسازی عددی موج در نرم‌افزارAMOOpenF1 با استفاده از حلگر OLAFOAM  پرداخته می‌شود. باتوجه به قابلیت نرم‌افزار در مدلسازی عددی موج، ابتدا به مدلسازی عددی موج منظم در کانال پرداخته و سپس نتایج به دست آمده با نتایج حاصل از تئوری موج مناسب مقایسه خواهد شد. بسته به مشخصات موج، شرایط و پارامترهای مدلسازی در این نرم‌افزار متفاوت بوده و بدین منظور توصیه‌هایی برای بهبود مدلسازی براساس پارامترهای لازم در این نرم‌افزار معرفی می‌شود. درنهایت حساسیت‌سنجی شبکه برای کم‌هزینه‌ترین حالت انجام خواهد شد.

Conference Papers
ماه: 
September
سال: 
2017

تحت نظارت وف ایرانی