یکتا، م.ب.، سهیلی پور، م.، گل افشان، س.، و چمنی، م.ر. (1393). ”بررسی ر کمّی و کیفی متغیرهای دیوار ترومب در ارتقاء بازده گرمایشی آن“، اولین کنفرانس و نمایشگاه بین‌المللی انرژی خورشیدی، دانشگاه تهران، 29-30 اردیبهشت، ص ص 2179-2192.

خلاصه

امروزه بخش مهمی از انرژی منابع تجدید ناپذیر صرف گرمایش و سرمایش در ساختمان ها می شود. از این رو معماری امروز جهان، هر روز راهکارهای تازه تری در جهت کاهش میزان مصرف انرژیهای فعال و در نتیجه رشد سیستمهای هیبرید در ساختماهای معاصر پیشنهاد می کند. دیوار ترومب، از راهکارهای مؤثر گرمایش غیرفعال خورشیدی است. طراحی دیوار ترومب نیازمند بررسی دقیق وضعیت اقلیمی هر منطقه و تحلیل تجربیات مشابه می باشد. دراین مقاله با بررسی نتایج تحقیقات انجام شده در نقاط مختلف جهان، پیشنهادات کاربردی در راستای طراحی بهینه ی دیوار ترومب و تجهیزات ثانویۀ آن به منظور جذب حداکثر انرژی خورشیدی، کاهش اتلاف انرژی، افزایش راندمان تولید الکتریسیته )درصورت استفاده از سلولهای فتوولتاییک(و درنهایت افزایش کارایی دیوار، ارائه گردیده است. بر این اساس، تا حد امکان به نتایج تحقیقات پرداخته شده است و از مباحث تئوری و محاسباتی اجتناب گردیده است. در این راستا بررسی کمّی و کیفی خصوصیات اجزای تشکیل دهنده ی دیوار ترومب، از جمله جنس و ضخامت دیوار، نسبت مساحت دیوار ترومب به کل مساحت دیوار، دریچه ها، گپ هوا و ... در دستور کار قرار گرفته است. همچنین به تأثیر نصب تجهیزات ثانویه از قبیل سایبان، فن و سلول های فتوولتاییک، نحوه قرار گیری آنها و کنترل آنها در طول شبانه روز برای دستیابی به حالت بهینه پرداخته می شود. در پژوهشهای آتی،با بهره گیری از پیشنهادات این تحقیق، به بومی سازی دیوار ترومب و بهینه کردن آن در شهرهای بهره مند از انرژی قابل توجه خورشیدی در فلات مرکزی ایران از جمله شهرهای صنعتی و بزرگ که امروزه با معضل تراکم ،آلودگی هوا و کمبود منابع تجدید ناپذیرروبرو هستند، خواهیم پرداخت.

 

Conference Papers
ماه: 
May
سال: 
2016

تحت نظارت وف ایرانی