موسوي ريزي، م.ا.، چمني، م.ر.، و حاجي‌كندي، ﻫ. (1392)، ”مدل‌سازی عددی شيب‌شکن قايم با جريان زيربحرانی در بالادست با استفاده از نرم‌افزار Ansys Cfx“، هفتمين كنگرة بين‌المللي مهندسي عمران، دانشگاه سيستان و بلوچستان، 17-18 ارديبهشت.

خلاصه

شیب‌شکن‌ها از جمله متداول‌ترین سازه‌های هیدرولیکی مستهلک‌کننده‌ي انرژی هستند که در شبکه‌های آبیاری و زه‌کشی، آبراهه‌های فرسایش‌پذیر، سیستم‌های تصفیه‌ي آب و جمع‌آوری و دفع فاضلاب استفاده می‌‌شوند. این سازه‌ها با‌توجه به توپوگرافی زمین برای انتقال آب از یک ارتفاع بالاتر به پایین‌تر، كاهش انرژی جنبشي ناشی از سقوط آب و اعمال سرعت بهینه در کانال‌ها و شبکه‌های آبیاری و زه‌کشی به‌کار می‌روند. از شيب‌شكن نيز در تصفیه‌خانه‌هاي آب و فاضلاب براي هوادهي طبيعي جريان استفاده مي‌شود. در این تحقیق، الگوی جریان در داخل شیب‌شکن به‌صورت دوبعدی با استفاده از نرم‌افزار Ansys Cfx  که معادلات جریان را به روش حجم محدود حل می‌كند، شبیه‌سازی گردید. ابتدا  صحت‌سنجی نتایج و استقلال حل از شبکه بررسي شد و بهترین شبکه که دارای تطابق بیشتری با نتایج آزمایشگاهی بود، انتخاب شد. سپس، از این شبکه‌بندي برای مدل‌سازی جریان استفاده گردید. با استفاده از نتایج عددی، افت نسبي انرژی و سایر پارامترهای هیدرولیکی بررسی شد و با نتایج آزمایشگاهی مقایسه شد. نتايج عددي مدل‌ها نشان داد كه نتايج مدل آشفته‌ي k-e  استاندارد تطابق بیشتری با نتایج آزمایشگاهی دارد

 

Conference Papers
ماه: 
May
سال: 
2013
File: 

تحت نظارت وف ایرانی